مقالات

چرا حمایت از زنان مهم است؟

توانمند سازی زنان به معنی بهبود و ارتقای کیفیت زندگی، موقعیت اجتماعی، مالی، سیاسی و قانونی زنان و همچنین تضمین سطح مناسب در جامعه برای آنان به گونه ای است که مطمئن باشند می توانند: از حقوق خود دفاع کنند. احساس اعتماد به نفس، احترام و توجه داشته باشند. کنترل زندگی خود را در داخل […]

ادامه مطلب

NGO چیست؟

NGO چیست؟   در مورد NGO ها بیشتر بدانیم   NGO چیست و زمینه‏ های ایجاد آن در کشور ما از کجا آغاز شد؟ NGO یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است. نه وابسته به دولت است و نه اثری از حاکمیت درون آن پیدا می‏شود. نه بودجه‏ای از دولت به صورت رسمی می‏گیرد ولی دارای اساسنامه مدون […]

ادامه مطلب

نماد های اعتماد

اینماد
ساماندهی