اخبار موسسه

اهدای جهیزیه به نو عروسان تحت پوشش موسسه

💟#جهیزیه   ♦️در شرایطی که ازدواج آسان در جامعه به یک شعار تبدیل شده است،  شاید هموار سازی راه ازدواج برای جوانان، به خصوص آنهایی که بزرگترین سدّ پیش روی خود را مشکلات مالی می دانند، بزرگترین کمک باشد…. حال سوال پیش آمده این است که چگونه میتوانیم کمک کنیم؟ باتهیه مسکن، خرید کامل و […]

ادامه مطلب

نماد های اعتماد

اینماد
ساماندهی