, کنسرت خیریه لبخند, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک

کنسرت خیریه لبخند

تاریخ انتشار : 2020/02/12

داشتن سرپناه مناسب حق همه انسان ها است.

در جامعه ما زنان بد سرپرست و بی سرپرست دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی هستند، آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آن ها.

این زنان از جمله گروه های آسیب پذیر هستند که گاه عواملی چون طلاق، فوت همسر، اعتیاد یا رها شدن توسط همسر موجب آسیب پذیر شدن آنها در جامعه میشود.

یکی از بزرگترین مشکلات یک زن بی سرپرست و بد سرپرست، مشکل اقتصادی است، که این مشکل بر وضعیت مسکن، تغذیه و…. تأثیر میگذارد.

تأمین مسکن شاید مهمترین و پر دغدغه ترین مشکل این زنان است. زیرا این گروه از زنان به دلیل پایین بودن درآمد و یا نداشتن درآمد، مسکن مناسبی نداشته و کجبور به سکونت در مناطق نامناسب می شوند که مشکلات فرهنگی، سلامتی و…. آن ها را تهدید میکنند.

مؤسسه خیریه لبخند در مهرماه سال 1397 خانواده ای را شناسایی کرد که سرپرست خانواده به دلیل اعتیاد و ازدواج مجدد همسر و سه فرزند خود را به شکلی نامناسب از منزل بیرون کرده است.

اعضای مؤسسه تمام تلاش خود را برای تهیه یک مسکن مناسب برای این مادر و سه فرزندش کردند و در تاریخ          اقدام به برگذاری کنسرتی به خوانندگی جناب آقای رسول شعبانی، خواننده استانی و گروه همراه ( به منظور حمایت از موسیقی استانی ) کردند که دستهایشان موسیقی شوق        بود و آهنگ هایشان نسیمی خوش که روح را نوازش میداد، تصمیم برآن شد که تمام عواید حاصل از این کنسرت صرف خرید منزل برای این خانواده شود. کنسرت در روزهای     و        در سانس های            برگذار شد.

در هیاهوی شهر، این جریان با استقبال و همدلی مردم برگذار شد و سالن مملو از جمعیت بود، مردمی که آمده بودند تا مسئولیت اجتماعی خود را فریاد کنند.

          روز مشارکت مؤسسه خیریه لبخند و مردم شهر به گونه ای متفاوت بود. همباری و همدلی که به لطف پروردگار به خرید یک واحد مسکونی برای خانواده آسیب دیده شد لبخند را بر لبان فرزندان این خانواده نشاند.

, کنسرت خیریه لبخند, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, کنسرت خیریه لبخند, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, کنسرت خیریه لبخند, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, کنسرت خیریه لبخند, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک

نماد های اعتماد

, کنسرت خیریه لبخند, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, کنسرت خیریه لبخند, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک