کارگاه خیاطی

تاریخ انتشار : 2019/11/01

از همان روز های اول که فعالیتمان را شروع کردیم به توانمندسازی می اندیشیدیم…


کمتراز یک سال پیش کارگاه خیاطی را با هدف
✅حمایت ازکارآفرینی
و
✅اشتغال زایی
برای بانوان بدسرپرست تحت پوشش موسسه افتتاح کردیم…


تعدادی ازمددجویان موسسه دوره های مقدماتی و پیشرفته خیاطی را گذراندند و اکنون درکارگاه مشغول به یادگیری ،کار،و کسب تجربه های بیشترهستند..

زنانی که اجازه نداده ونمیدهند سختی های زندگی کمرشان راخم کند و باتمام توان برای ساختن زندگی خودو فرزندانشان تلاش میکنند…
.


امید داریم با حمایت شما این فعالیت ها ادامه پیداکند و همه درکنارهم برای ریشه کن شدن فقر قدم برداریم.

, کارگاه خیاطی, موسسه خیریه لبخند اراک
, کارگاه خیاطی, موسسه خیریه لبخند اراک
, کارگاه خیاطی, موسسه خیریه لبخند اراک

نماد های اعتماد

اینماد
ساماندهی