, نمایشگاه دستان کوچک, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک

نمایشگاه دستان کوچک

تاریخ انتشار : 2020/02/12

نمایشگاه دستان کوچک 1 به مدت 3 روز از       تا      ماه سال 1396 در فرهنگسرای آیینه شهر اراک برگذار گردید که با لطف پروردگار با استقبال بالای مردم مواجه شد، به طوری که در آیین گشایش نمایشگاه  شاهد  حضور اقشار مختلف مردم برای بازدید از

نمایشگاه بودیم و این امر کودکان و نیروهای آموزشی داوطلب به ادامه دادن مسیر آموزشی و ارتقا سطح کیفی کارها سوق داد و نمایشگاه دوم ( دستان کوچک 2 ) با آثاری بهتر و حرفه ای تر و با حضور کودکان نه به عنوان یک کودک بد سرپرست و بی سرپرست بلکه به عنوان یک هنرمند از  تا       ماه سال 1397 برگذار گردید، که این نمایشگاه نیز مورد استقبال همشهریان و خیرین بزرگوار و هنرمندان قرار گرفت و نمایشگاه به مدت      روز دیگر تمدید شد.

هدف مؤسسه خیریه لبخند از برگذاری نمایشگاه های دستان کوچک به نمایش گذاشتن توانمندی این کودکان که به شدت در معرض آسیب های اجتماعی و خانوادگی قرار دارند بود و همچنین ارتباط این کودکان با جامعه بوده است تا کودکان بدانند از کودکی با وجود تمام مشکلاتی که با آن ها روبرو هستند میتوانند برای خود هدفی داشته و توانایی های خود را به نمایش بگذارند.

, نمایشگاه دستان کوچک, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, نمایشگاه دستان کوچک, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, نمایشگاه دستان کوچک, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, نمایشگاه دستان کوچک, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, نمایشگاه دستان کوچک, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, نمایشگاه دستان کوچک, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک

نماد های اعتماد

, نمایشگاه دستان کوچک, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, نمایشگاه دستان کوچک, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک