داستان موسسه لبخند

تاریخ انتشار : 2019/10/26

چهارتا دوست تصمیم گرفتن هفته ای هزار تومن برای رضای خدا به نیازمندان کمک کنن….

قلک متولد شد…

بعد از مدتی دوستان نزدیکشون که تمایل داشتن رو دعوت کردن….

چند تا جشن برای نیازمندان ربرگزار کردن و چندتا خانواده در شهر اراک و روستا های اطراف را تحت پوشش قرار دادند.

برای پایدار شدن راهی که شروع کرده بودند تصمیم گرفتند یه موسسه ثبت کنن و از همه دعوت کنن تا از این لذت بهره مند بشن.

نماد های اعتماد

, داستان موسسه لبخند, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, داستان موسسه لبخند, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک