, جشنواره غذا, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک

جشنواره غذا

تاریخ انتشار : 2020/02/12

طبق روال هرساله مؤسسه خیریه لبخند جشنواره غذایی در پایان هر سال برگذار میکند که تمام عواید حاصل از این رویداد صرف امور خیریه میشود. این جشنواره ها با هدف       فعالیت های خیر خواهانه و کمک به مؤسسه برگذار میشود.

در این جشنواره بیش از ده ها نوع غذای محلی و        بانوان عرضه شد و شرکت کنندگان در فضایی شاد و مفرح غذاهایی را پخته و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

رنگ ها و غذاهای متنوع با هدف زدودن اشک دردمندی آمیخته شده تا یک اتفاق خوب و حال خوشی را رقم بزنند و خانواده های تحت پوشش نوروزی شاد را آغاز کنند.

در جشنواره ای که در سال 1396 برگذار شد گوی آرزوها که شامل؛ آرزوی کودکان بی سرپرست بدسرپرست بود وجود داشت که به همت و یاری مردم خیر تمامی آرزوهای کودکان برآورده شد.

, جشنواره غذا, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, جشنواره غذا, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, جشنواره غذا, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, جشنواره غذا, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, جشنواره غذا, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, جشنواره غذا, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک

نماد های اعتماد

, جشنواره غذا, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, جشنواره غذا, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک