, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک

برگزاری کلاس های آموزشی رایگان

تاریخ انتشار : 2019/11/02

حمایت ما صرفا مادی نیست گاهی آموزش هم میتواند حمایت باشد…

یکی ازفعالیت های موسسه لبخند پیگیری اوضاع تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش موسسه می باشد.
علاوه بر آموزش تحصیلی در طول تابستان کلاس های آموزشی نقاشی و خلاقیت را نیز برای مددجویان تحت پوشش برگزارمیکنیم…

به امیدآنکه فقر درهیچ کجای دنیا مانع تحصیل کودکان نباشد.

 

از جمله کلاس های آموزشی لبخند میتوان

  • کلاس آموزش شطرنج
  • کلاس آموزش ریاضی
  • کلاس آموزش زبان انگلیسی

و … را نام برد.

, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک

نماد های اعتماد

, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
, برگزاری کلاس های آموزشی رایگان, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک