خیریه, اهدای جهیزیه به نو عروسان تحت پوشش موسسه, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک

اهدای جهیزیه به نو عروسان تحت پوشش موسسه

تاریخ انتشار : 2019/10/10

💟#جهیزیه

 

♦️در شرایطی که ازدواج آسان در جامعه به یک شعار تبدیل شده است،

 شاید هموار سازی راه ازدواج برای جوانان، به خصوص آنهایی که بزرگترین سدّ پیش روی خود را مشکلات مالی می دانند، بزرگترین کمک باشد….

حال سوال پیش آمده این است که چگونه میتوانیم کمک کنیم؟

باتهیه مسکن، خرید کامل و یا بخشی از جهیزیه، و..؟

 

♦️مسئله این است که باری از روی دوششان برداریم کم یا زیاد بودن مبلغ مهم نیست.مشارکت ما درکنار هم مهم است…

 

♦️اهدای سه فقره جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش.

 

🔻موسسه خیریه لبخند

🔻حامی ایتام و زنان بدسرپرست

@Labkhandngo

نماد های اعتماد

خیریه, اهدای جهیزیه به نو عروسان تحت پوشش موسسه, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک
خیریه, اهدای جهیزیه به نو عروسان تحت پوشش موسسه, موسسه خیریه لبخند اراک, موسسه خیریه لبخند اراک